BEER

KADER VAN DE OPDRACHT                                                                                           (i.s.m. Palmers Stokmans bvba voor het tuinontwerp)

Het projectgebied voor 37 sociale huurwoningen ligt centraal binnen een verkaveling aan de Beersebaan in Vosselaar, nabij Turnhout.

De bebouwing wordt zoveel mogelijk aan de randen van het kavel gesitueerd om in het hart van het perceel ruimte te behouden voor een semipublieke binnentuin.

Deze gemeenschappelijke binnentuin is doorwaadbaar en vormt het scharnierpunt voor de circulatie naar alle appartementen; deze worden vanuit galerijen aan de binnentuin ontsloten. In deze binnentuin staat ook een tuinpaviljoen met 5 grotere appartementen waarvan de units op de benedenverdieping een private tuin hebben. Dit paviljoen is zodanig ontworpen dat het in dezelfde gevellijn ligt als de gekoppelde woningen die ernaast gelegen zijn.

Ook het basisvolume aan de randen van het terrein is zodanig gemodelleerd dat het past binnen de context van de verkaveling. Een sterke verticale geleding en ritmiek verdeelt het volume visueel en functioneel in herkenbare woonunits. De appartementen op het gelijkvloers zijn vooral klassieke appartementen met 2 slaapkamers. Op de verdiepingen worden duplexappartementen voorzien met 3 slaapkamers.

Het basisvolume is volledig onderkelderd in functie van parkeren en fietsenstallingen.

PROGRAMMA
37 soc. huurwoningen


OPDRACHTGEVER
De Ark - Turnhout