TUIN

PROGRAMMA

Aan de rand van een bestaande sociale woonwijk wil de gemeente een uitbreiding realiseren met een mix van sociale huur- en koopwoningen.

KADER VAN DE OPDRACHT

Om dit woonuitbreidingsgebied in te vullen, werd in overleg met de vergunning verlenende overheden via verschillende ontwerpen gezocht naar een optimaal gebruik van de ruimte.

Het ontwerp speelt in op de ligging aan het open lanschap door aan de zuidrand van het plangebied urban villas te voorzien die de transparantie naar de omliggende weilanden mogelijk maakt; een wandel- en fietspad en verschillende doorsteken in het verlengde van de nieuwe straten zorgen er voor dat de open ruimte tot in de nieuwe woonwijk getrokken wordt. Het landelijk karakter wordt onderstreept door de strategische inplanting van groene speelpleintjes.

Compacte bebouwbare zones zorgen er voor dat er betaalbaar gebouwd kan worden. Een mengvorm van eengezinswoningen en appartementen wordt voorzien. Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken zullen verschilende slecht ingeplante garageboxen afgebroken worden.

Deze studie vormt de basis voor een architectuurwedstrijd

OPDRACHTGEVER

SBK ARRO Antwerpen cvba en De Sociale Bouwmaatschappij Schelle´╗┐