SMEK

PROGRAMMA

Op de site van een verouderd rusthuis wenst het OCMW samen met een sociale bouwmaatschappij na afbraak van de bestaande gebouwen een sociaal bouwproject van ongeveer 40 woningen te realiseren.

KADER VAN DE OPDRACHT

De voorstudie bepaalt de ruimtelijke randvoorwaarden voor de inplanting van de nieuwe gebouwen. Als basisconcept wordt voor een centraal groen woonerf gekozen waarrond een compacte bebouwing voorzien wordt.

De nieuwe wegen sluiten aan op de bestaande structuur; een centrale parkeerzone met dubbel gebruik voor OCMW en bewoners wordt strategisch ingeplant. Een mix van woningtypes komt tegemoet aan de verschillende woonwensen.

De studie wordt als basis gebruikt voor een architectuurwedstrijd.

OPDRACHTGEVER

SBK ARRO Antwerpen cvba en OCMW Malle