SALV

PROGRAMMA

Deze stedenbouwkundige voorstudie legt de basisprincipes vast voor de invulling van een achterin liggend braakland aan de rand van de woonkern.

KADER VAN DE OPDRACHT

De sociale bouwmaatschappij wil een mix van eengezinswoningen en appartementen realiseren om in te spelen op de vraag van de gemeente.

Een wegentracé rond een autovrij plein wordt op maat van de omgeving uitgewerkt en wordt aangevuld met een sterke groenstructuur. Centraal in het plangebied wordt een compact volume met appartementen voorzien met ondergrondse parking, zodat de parkeerdruk op de omgeving geminimaliseerd wordt.

OPDRACHTGEVER

SBK ARRO Antwerpen cvba