PEGO

PROGRAMMA

Stedenbouwkundige voorstudie dat de randvoorwaarden dient vast te leggen voor een vervangend nieuwbouwproject voor een tehuis voor mindervaliden. Tegelijkertijd worden in het nieuwe gebouw sociale koop- en huurwoningen geïntegreerd en een ondergrondse parking.

KADER VAN DE OPDRACHT

De bestaande gebouwen van de VZW zijn bouwtechnisch in slechte staat en dienen aangepast te worden aan de nieuwe normen inzake huisvesting van gehandicapten; er wordt beslist om te slopen en een nieuwbouwproject op de site op te trekken.

Voor de inplanting van het gebouw wordt rekening gehouden met een optimaal behoud van het omliggende park en de voetgangersdoorsteek; bovendien dient de visuele hinder naar de buren minimaal gehouden te worden.

Een boemerangvormig gebouw bakent de bouwzone af en vormt de overgang tussen de hoogbouw een de ééngezinswoningen aan weerszijden van het plangebied.

Deze volumestudie zal de basis vormen voor een architectuurwedstrijd.

OPDRACHTGEVER

De Ideale Woning CV