INNE

PROGRAMMA
Stedenbouwkundige voorstudie voor de invulling met sociale koopwoningen van een lang en ondiep perceel dat reeds ten dele ontsloten is via niet-doorgetrokken straten.

KADER VAN DE OPDRACHT
Op vraag van de gemeente en de sociale bouwmaatschappij wordt een voorstudie uitgewerkt op welke wijze sociale koopwoningen ingeplant kunnen worden, rekening houdend met een kleinschalige landelijke woningtypologie en een verknoping met de bestaande wegeninfrastructuur.

OPDRACHTGEVER
SBK ARRO Antwerpen cvba