SNEL

Een perceel met verkrotte woningen, garageboxen en een magazijn, grenzend aan de Joossensgang. Na afbraak en heraanleg van de Driesnellenstraat wordt een 'klassiek' bouwblok gecreêerd door bebouwing langs de randen te voorzien met een stedelijk karakter.