ROMB

Door een vervangend nieuwbouwproject te voorzien, ontstaat een opportuniteit om technisch kwalitatieve woningen te bouwen en het binnengebied deels te ontpitten. 

Het project gaat respectvol om met de historische context en stelt zich nederig op door een sober materiaalgebruik. De vormentaal van de voorgevel verwijst naar de klassieke burgerwonigen maar wil er tegelijkertijd een hedendaagse interpretatie aan geven - het programma omvat immers vier appartementen in plaats van één eengezinswoning.

De raamopeningen zijn uitgevoerd als 'portes-fenêtres' met opengaande delen tot tegen de vloer en voorzien van een glazen borstwering zodat een buitengevoel in de leefruimte gecrëerd wordt. Aan de achterzijde wordt de gevel gekenmerkt door uitkragende terrassen, waarop de bewoners zich kunnen terugtrekken in de rust van het binnengebied.